| KOLEJ PENDETA ZA'BA
list of latest announcement

Waktu Buka : Isnin - Jumaat : 8.00am - 100pm

Waktu Rehat : 1.00pm - 2.00pm ( Isnin - Khamis )

Waktu Rehat : 12.15pm - 2.45pm ( Jumaat )

Waktu Tutup : 5.30pm

KONVOKESYEN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2018 KE -42 akan diadakan pada 27 - 30 Oktober 2018

Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 di kolej-kolej akan dijalankan pada 19 dan 20 Julai 2017

SENARAI PELAJAR YANG BERJAYA TINGGAL DI KOLEJ SESI 2021/2022
     
BIL NO. MATRIK BLOK
1 204068 CENDEKIAWAN
2 203193 CENDEKIAWAN
3 205300 CENDEKIAWAN
4 206185 CENDEKIAWAN
5 201961 CENDEKIAWAN
6 202844 CENDEKIAWAN
7 203754 CENDEKIAWAN
8 196263 CENDEKIAWAN
9 208026 CENDEKIAWAN
10 201973 CENDEKIAWAN
11 204008 CENDEKIAWAN
12 196102 CENDEKIAWAN
13 201780 CENDEKIAWAN
14 201793 CENDEKIAWAN
15 205331 CENDEKIAWAN
16 201963 CENDEKIAWAN
17 201998 CENDEKIAWAN
18 203578 CENDEKIAWAN
19 207501 CENDEKIAWAN
20 201797 CENDEKIAWAN
21 201928 CENDEKIAWAN
22 205311 CENDEKIAWAN
23 203755 CENDEKIAWAN
24 196284 CENDEKIAWAN
25 203457 CENDEKIAWAN
26 201264 PINTAR
27 203021 PINTAR
28 203558 PINTAR
29 205586 PINTAR
30 201257 PINTAR
31 207795 PINTAR
32 201779 PINTAR
33 204058 PINTAR
34 202227 ARIF
35 207273 ARIF
36 205496 ARIF
37 205462 ARIF
38 204428 ARIF
39 203637 ARIF
40 203530 ARIF
41 198565 ARIF
42 206190 ARIF
43 199400 ARIF
44 206342 ARIF
45 199404 ARIF
46 202401 ARIF
47 209059 ARIF
48 207169 ARIF
49 202118 ARIF
50 208430 ARIF
51 201293 ARIF
52 203188 ARIF
53 200322 ARIF
54 205181 ARIF
55 200379 ARIF
56 208361 ARIF
57 200740 ARIF
58 202522 ARIF
59 198275 ARIF
60 206358 BESTARI
61 197755 BESTARI
62 197514 BESTARI
63 198281 BESTARI
64 196577 BESTARI
65 206818 BESTARI
66 196131 BESTARI
67 206686 BESTARI
68 198121 BESTARI
69 206195 BESTARI
70 208187 BESTARI
71 205377 BESTARI
72 205379 BESTARI
73 196092 BESTARI
74 209030 BESTARI
75 206729 BESTARI
76 206934 BESTARI
77 208558 BESTARI
78 197863 BESTARI
79 208321 BESTARI
80 198292 BESTARI
81 207397 BESTARI
82 197269 BIJAKSANA
83 197635 BIJAKSANA
84 199768 BIJAKSANA
85 199313 BIJAKSANA
86 196014 BIJAKSANA
87 205396 BIJAKSANA
88 192364 BIJAKSANA
89 196863 BIJAKSANA
90 205378 BIJAKSANA
91 206533 BIJAKSANA
92 198233 BIJAKSANA
93 207215 BIJAKSANA
94 199144 BIJAKSANA
95 205640 BIJAKSANA
96 197220 BIJAKSANA
97 197026 BIJAKSANA
98 209039 BIJAKSANA
99 197520 BIJAKSANA
100 205374 BIJAKSANA
101 206237 BIJAKSANA
102 205899 BIJAKSANA
103 202615 KASTURI
104 200308 KASTURI
105 206670 KASTURI
106 206122 KASTURI
107 203747 KASTURI
108 205945 KASTURI
109 203453 KASTURI
110 197986 KASTURI
111 206790 KASTURI
112 206623 KASTURI
113 205507 KASTURI
114 205376 KASTURI
115 202802 KASTURI
116 199185 KASTURI
117 200691 KASTURI
118 203753 KASTURI
119 201926 KASTURI
120 204151 KASTURI
121 200250 KASTURI
122 200236 KASTURI
123 207294 KASTURI
124 202627 KASTURI
125 203807 KASTURI
126 206543 KASTURI
127 196818 KASTURI
128 203441 KASTURI
129 204418 KASTURI
130 201940 KASTURI
131 202290 KASTURI
132 203874 KASTURI
133 206404 KASTURI
134 197776 KASTURI
135 201082 KASTURI
136 203259 KASTURI
137 202244 KASTURI
138 207099 KASTURI
139 209023 KASTURI
140 201131 KASTURI
141 201952 LEKIR
142 196939 LEKIR
143 202327 LEKIR
144 204067 LEKIR
145 202215 LEKIR
146 201124 LEKIR
147 202706 LEKIR
148 203469 LEKIR
149 205475 LEKIR
150 205543 LEKIR
151 202559 LEKIR
152 195916 LEKIR
153 202766 LEKIR
154 203548 LEKIR
155 203799 LEKIR
156 203546 LEKIR
157 202566 LEKIR
158 205312 LEKIR
159 201901 LEKIR
160 208060 LEKIR
161 206270 LEKIR
162 201796 LEKIR
163 201246 LEKIR
164 201070 LEKIR
165 199137 LEKIR
166 200800 LEKIR
167 205359 LEKIR
168 197853 LEKIR
169 206155 LEKIR
170 208446 LEKIR
171 204037 LEKIR
172 202167 LEKIR
173 205625 LEKIR
174 204464 LEKIR
175 202169 LEKIR
176 198036 LEKIR
177 196276 LEKIR
178 201753 LEKIR
179 200372 LEKIR
180 202397 LEKIR
181 197341 LEKIR
182 202399 LEKIR
183 206157 LEKIR
184 202668 JEBAT
185 199218 JEBAT
186 205600 JEBAT
187 203544 JEBAT
188 200230 JEBAT
189 196730 JEBAT
190 205837 JEBAT
191 200333 JEBAT
192 207236 JEBAT
193 204091 JEBAT
194 199297 JEBAT
195 206860 JEBAT
196 196123 JEBAT
197 206943 JEBAT
198 202289 JEBAT
199 199259 JEBAT
200 206384 JEBAT
201 206739 JEBAT
202 202088 JEBAT
203 205480 JEBAT
204 198748 JEBAT
205 202329 JEBAT
206 200822 JEBAT
207 202321 JEBAT
208 200756 JEBAT
209 206652 JEBAT
210 196584 JEBAT
211 202308 JEBAT
212 198272 JEBAT
213 201341 JEBAT
214 206264 JEBAT
215 197820 JEBAT
216 198933 JEBAT
217 199408 JEBAT
218 207208 JEBAT
219 204233 JEBAT
220 203249 JEBAT
221 206129 JEBAT
222 207167 JEBAT
223 196201 JEBAT
224 203867 JEBAT
225 206442 JEBAT
226 200786 JEBAT
227 201332 JEBAT
228 197881 JEBAT
229 205242 JEBAT
230 205556 JEBAT
231 196915 JEBAT
232 202384 JEBAT
233 208391 JEBAT
234 204220 JEBAT
235 206335 JEBAT
236 203793 JEBAT
237 208337 JEBAT
238 203938 JEBAT
239 206753 JEBAT
240 202228 JEBAT
241 206344 JEBAT
242 202709 JEBAT
243 201879 JEBAT
244 205305 JEBAT
245 197521 LEKIU
246 196308 LEKIU
247 201017 LEKIU
248 202242 LEKIU
249 203339 LEKIU
250 201775 LEKIU
251 201800 LEKIU
252 201903 LEKIU
253 196597 LEKIU
254 196509 LEKIU
255 204424 LEKIU
256 202055 LEKIU
257 203752 LEKIU
258 202563 LEKIU
259 200462 LEKIU
260 201230 LEKIU
261 197800 LEKIU
262 201016 LEKIU
263 201349 LEKIU
264 200440 LEKIU
265 203789 LEKIU
266 201267 LEKIU
267 204024 LEKIU
268 202096 LEKIU
269 196594 LEKIU
270 197774 LEKIU
271 202053 LEKIU
272 202565 LEKIU
273 200573 LEKIU
274 198136 LEKIU
275 206294 LEKIU
276 203158 LEKIU
277 198597 LEKIU
278 201904 LEKIU
279 201751 LEKIU
280 200444 LEKIU
281 203459 LEKIU
282 202842 LEKIU
283 200994 LEKIU
284 196627 LEKIU
285 206760 LEKIU
286 204005 TUAH
287 204186 TUAH
288 206726 TUAH
289 203323 TUAH
290 202841 TUAH
291 197801 TUAH
292 201869 TUAH
293 195870 TUAH
294 202567 TUAH
295 205234 TUAH
296 207289 TUAH
297 202280 TUAH
298 202357 TUAH
299 195993 TUAH
300 206048 TUAH
301 208234 TUAH
302 196170 TUAH
303 204177 TUAH
304 196334 TUAH
305 205192 TUAH
306 201910 TUAH
307 206991 TUAH
308 203473 TUAH
309 202671 TUAH
310 203353 TUAH
311 205241 TUAH
312 200522 TUAH
313 196937 TUAH
314 201794 TUAH
315 204101 TUAH
316 198979 TUAH
317 202097 TUAH
318 201178 TUAH
319 200848 TUAH
320 204149 TUAH
321 196261 TUAH
322 196338 TUAH
323 202705 TUAH
324 203321 TUAH
325 197848 TUAH
326 205974 TUAH
327 203876 TUAH
328 203658 TUAH
329 206259 TUAH
330 202098 TUAH
331 202243 TUAH
332 197177 TUAH
333 202168 TUAH
334 205330 TUAH
335 196314 TUAH
336 195833 TUAH
BIL NO. MATRIK BLOK
1 196182 CENDEKIAWAN
2 203352 CENDEKIAWAN
3 203117 CENDEKIAWAN
4 206015 CENDEKIAWAN
5 206872 CENDEKIAWAN
6 206318 CENDEKIAWAN
7 207002 CENDEKIAWAN
8 207479 CENDEKIAWAN
9 209397 CENDEKIAWAN
10 206072 CENDEKIAWAN
11 202214 CENDEKIAWAN
12 208460 CENDEKIAWAN
13 199833 CENDEKIAWAN
14 202489 CENDEKIAWAN
15 209017 CENDEKIAWAN
16 205840 CENDEKIAWAN
17 203549 CENDEKIAWAN
18 198023 CENDEKIAWAN
19 206266 CENDEKIAWAN
20 201950 CENDEKIAWAN
21 206854 CENDEKIAWAN
22 203153 CENDEKIAWAN
23 206835 CENDEKIAWAN
24 205264 CENDEKIAWAN
25 202550 CENDEKIAWAN
26 206046 CENDEKIAWAN
27 205853 CENDEKIAWAN
28 200716 CENDEKIAWAN
29 206756 CENDEKIAWAN
30 204039 CENDEKIAWAN
31 202396 CENDEKIAWAN
32 207327 CENDEKIAWAN
33 203579 CENDEKIAWAN
34 202001 CENDEKIAWAN
35 202293 CENDEKIAWAN
36 205949 CENDEKIAWAN
37 203975 CENDEKIAWAN
38 202052 CENDEKIAWAN
39 208483 CENDEKIAWAN
40 206421 CENDEKIAWAN
41 204216 CENDEKIAWAN
42 205437 CENDEKIAWAN
43 206676 CENDEKIAWAN
44 202941 CENDEKIAWAN
45 196532 CENDEKIAWAN
46 206423 CENDEKIAWAN
47 202073 CENDEKIAWAN
48 206371 CENDEKIAWAN
49 206892 CENDEKIAWAN
50 206452 CENDEKIAWAN
51 205245 CENDEKIAWAN
52 206925 CENDEKIAWAN
53 202268 CENDEKIAWAN
54 207923 CENDEKIAWAN
55 207837 CENDEKIAWAN
56 205197 CENDEKIAWAN
57 207331 CENDEKIAWAN
58 203354 CENDEKIAWAN
59 206865 CENDEKIAWAN
60 201011 CENDEKIAWAN
61 203192 CENDEKIAWAN
62 201941 CENDEKIAWAN
63 203746 CENDEKIAWAN
64 206416 CENDEKIAWAN
65 203341 CENDEKIAWAN
66 208151 CENDEKIAWAN
67 206615 CENDEKIAWAN
68 206747 CENDEKIAWAN
69 206784 CENDEKIAWAN
70 205590 CENDEKIAWAN
71 205255 CENDEKIAWAN
72 207199 CENDEKIAWAN
73 205500 CENDEKIAWAN
74 196656 CENDEKIAWAN
75 196157 CENDEKIAWAN
76 201951 CENDEKIAWAN
77 206301 CENDEKIAWAN
78 199837 CENDEKIAWAN
79 205897 CENDEKIAWAN
80 208421 CENDEKIAWAN
81 205466 CENDEKIAWAN
82 201956 CENDEKIAWAN
83 208500 CENDEKIAWAN
84 203116 CENDEKIAWAN
85 203461 CENDEKIAWAN
86 206035 CENDEKIAWAN
87 209092 CENDEKIAWAN
88 205212 CENDEKIAWAN
89 202845 CENDEKIAWAN
     
1 208045 PINTAR
2 209036 PINTAR
3 208334 PINTAR
4 196815 PINTAR
5 201314 PINTAR
6 201203 PINTAR
7 204598 PINTAR
8 204597 PINTAR
9 202764 PINTAR
10 205963 PINTAR
11 208562 PINTAR
12 207758 PINTAR
13 204605 PINTAR
14 196117 PINTAR
15 206011 PINTAR
16 206280 PINTAR
17 205972 PINTAR
18 204369 PINTAR
19 205294 PINTAR
20 206010 PINTAR
21 197579 PINTAR
22 209369 PINTAR
23 198259 PINTAR
24 207109 PINTAR
25 201024 PINTAR
26 197579 PINTAR
27 207057 PINTAR
28 207057 PINTAR
29 201171 PINTAR
30 200724 PINTAR
31 209111 PINTAR
32 207833 PINTAR
33 203579 PINTAR
34 197468 PINTAR
35 202630 PINTAR
36 191882 PINTAR
37 197721 PINTAR
38 204370 PINTAR
39 197133 PINTAR
40 204612 PINTAR
41 201335 PINTAR
42 196259 PINTAR
43 200472 PINTAR
44 208423 PINTAR
45 204417 PINTAR
46 201909 PINTAR
47 202106 PINTAR
48 196080 PINTAR
49 207849 PINTAR
50 201241 PINTAR
51 204652 PINTAR
52 208481 PINTAR
53 208481 PINTAR
54 209022 PINTAR
55 196400 PINTAR
56 197619 PINTAR
57 208577 PINTAR
58 209010 PINTAR
59 201036 PINTAR
60 208108 PINTAR
61 201162 PINTAR
62 205771 PINTAR
63 200512 PINTAR
64 207284 PINTAR
65 208897 PINTAR
66 207176 PINTAR
67 201955 PINTAR
68 197979 PINTAR
69 201219 PINTAR
70 206724 PINTAR
71 201322 PINTAR
72 206433 PINTAR
73 208535 PINTAR
74 204431 PINTAR
75 206322 PINTAR
76 206931 PINTAR
77 200854 PINTAR
78 196802 PINTAR
79 198905 PINTAR
     
1 201989 ARIF
2 199216 ARIF
3 201204 ARIF
4 203159 ARIF
5 203946 ARIF
6 207796 ARIF
7 203873 ARIF
8 202336 ARIF
9 199161 ARIF
10 204377 ARIF
11 199687 ARIF
12 198501 ARIF
13 207047 ARIF
14 196724 ARIF
15 206505 ARIF
16 195896 ARIF
17 198013 ARIF
18 196686 ARIF
19 200612 ARIF
20 199244 ARIF
21 204380 ARIF
22 203794 ARIF
23 206357 ARIF
24 200670 ARIF
25 208152 ARIF
26 203862 ARIF
27 206231 ARIF
28 207135 ARIF
29 206406 ARIF
30 206444 ARIF
31 207641 ARIF
32 203790 ARIF
33 198435 ARIF
34 199450 ARIF
35 201214 ARIF
36 201208 ARIF
37 196202 ARIF
38 205553 ARIF
39 202666 ARIF
40 208380 ARIF
41 199273 ARIF
42 199472 ARIF
43 206293 ARIF
     
1 197995 BIJAKSANA
2 199868 BIJAKSANA
3 206820 BIJAKSANA
4 207866 BIJAKSANA
5 198909 BIJAKSANA
6 207372 BIJAKSANA
7 207191 BIJAKSANA
8 198582 BIJAKSANA
9 205324 BIJAKSANA
10 207762 BIJAKSANA
11 207128 BIJAKSANA
12 207149 BIJAKSANA
13 209038 BIJAKSANA
14 205673 BIJAKSANA
15 197722 BIJAKSANA
16 199757 BIJAKSANA
17 199292 BIJAKSANA
18 195898 BIJAKSANA
19 207043 BIJAKSANA
20 205923 BIJAKSANA
21 206091 BIJAKSANA
22 206419 BIJAKSANA
23 197252 BIJAKSANA
24 197656 BIJAKSANA
25 197641 BIJAKSANA
26 206098 BIJAKSANA
27 207481 BIJAKSANA
28 199177 BIJAKSANA
29 197006 BIJAKSANA
30 209112 BIJAKSANA
31 196005 BIJAKSANA
32 206043 BIJAKSANA
33 197725 BIJAKSANA
34 207112 BIJAKSANA
35 196831 BIJAKSANA
36 196043 BIJAKSANA
37 206188 BIJAKSANA
38 206837 BIJAKSANA
39 195930 BIJAKSANA
40 208417 BIJAKSANA
41 197938 BIJAKSANA
42 205626 BIJAKSANA
43 209033 BIJAKSANA
44 209053 BIJAKSANA
45 199436 BIJAKSANA
46 196635 BIJAKSANA
47 196290 BIJAKSANA
48 209028 BIJAKSANA
49 207122 BIJAKSANA
50 205785 BIJAKSANA
51 207097 BIJAKSANA
52 209110 BIJAKSANA
53 208070 BIJAKSANA
54 206387 BIJAKSANA
55 205464 BIJAKSANA
56 207382 BIJAKSANA
57 199384 BIJAKSANA
58 207485 BIJAKSANA
59 196644 BIJAKSANA
60 196698 BIJAKSANA
     
1 196026 BESTARI
2 206068 BESTARI
3 205398 BESTARI
4 196695 BESTARI
5 196868 BESTARI
6 197059 BESTARI
7 206940 BESTARI
8 209061 BESTARI
9 198016 BESTARI
10 205517 BESTARI
11 207250 BESTARI
12 209411 BESTARI
13 196039 BESTARI
14 197295 BESTARI
15 205204 BESTARI
16 207490 BESTARI
17 205276 BESTARI
18 205240 BESTARI
19 205432 BESTARI
20 205508 BESTARI
21 205326 BESTARI
22 196531 BESTARI
23 206850 BESTARI
24 207270 BESTARI
25 206620 BESTARI
26 208263 BESTARI
27 207022 BESTARI
28 205345 BESTARI
29 199787 BESTARI
30 198495 BESTARI
31 206114 BESTARI
32 207790 BESTARI
33 206752 BESTARI
34 207384 BESTARI
35 206927 BESTARI
36 206950 BESTARI
37 207188 BESTARI
38 197915 BESTARI
39 207803 BESTARI
40 207178 BESTARI
41 195951 BESTARI
42 207012 BESTARI
43 206647 BESTARI
44 206826 BESTARI
45 196446 BESTARI
46 205999 BESTARI
47 196029 BESTARI
48 207255 BESTARI
49 198997 BESTARI
50 206560 BESTARI
51 205170 BESTARI
52 206964 BESTARI
53 205883 BESTARI
54 207346 BESTARI
55 205622 BESTARI
56 196641 BESTARI
57 208276 BESTARI
58 205239 BESTARI
59 196106 BESTARI
60 207388 BESTARI
     
1 207233 JEBAT
2 202291 JEBAT
3 206683 JEBAT
4 203836 JEBAT
5 202124 JEBAT
6 201808 JEBAT
7 196748 JEBAT
8 205361 JEBAT
9 202632 JEBAT
10 203484 JEBAT
11 201169 JEBAT
12 206104 JEBAT
13 195964 JEBAT
14 203788 JEBAT
15 198488 JEBAT
16 198974 JEBAT
17 196409 JEBAT
18 197156 JEBAT
19 203146 JEBAT
20 204609 JEBAT
21 202911 JEBAT
22 202860 JEBAT
23 199443 JEBAT
24 205898 JEBAT
25 201995 JEBAT
26 209093 JEBAT
27 198834 JEBAT
28 203933 JEBAT
29 201999 JEBAT
30 199293 JEBAT
     
1 205188 LEKIR
2 200311 LEKIR
3 200479 LEKIR
4 203476 LEKIR
5 201954 LEKIR
6 197852 LEKIR
7 208302 LEKIR
8 203510 LEKIR
9 204433 LEKIR
10 204006 LEKIR
11 196936 LEKIR
12 201931 LEKIR
13 205934 LEKIR
14 201960 LEKIR
15 203745 LEKIR
16 198976 LEKIR
17 207317 LEKIR
18 203389 LEKIR
19 202277 LEKIR
20 196490 LEKIR
21 200635 LEKIR
22 203806 LEKIR
23 203054 LEKIR
24 206494 LEKIR
25 200989 LEKIR
26 196564 LEKIR
27 207120 LEKIR
28 203786 LEKIR
29 201774 LEKIR
30 209104 LEKIR
31 201105 LEKIR
32 202612 LEKIR
33 202113 LEKIR
34 207185 LEKIR
35 206284 LEKIR
36 196541 LEKIR
37 206968 LEKIR
38 205287 LEKIR
39 203478 LEKIR
40 205470 LEKIR
41 206321 LEKIR
42 207408 LEKIR
43 206684 LEKIR
44 200707 LEKIR
45 206186 LEKIR
46 205588 LEKIR
47 206163 LEKIR
48 204146 LEKIR
49 202561 LEKIR
50 199124 LEKIR
51 201946 LEKIR
52 205410 LEKIR
53 201345 LEKIR
54 196315 LEKIR
55 202054 LEKIR
56 195945 LEKIR
57 205441 LEKIR
58 209105 LEKIR
59 197256 LEKIR
60 208248 LEKIR
61 203955 LEKIR
     
1 202568 KASTURI
2 205182 KASTURI
3 207249 KASTURI
4 204500 KASTURI
5 200234 KASTURI
6 207108 KASTURI
7 207034 KASTURI
8 S28283 KASTURI
9 201108 KASTURI
10 207316 KASTURI
11 205184 KASTURI
12 206759 KASTURI
13 205585 KASTURI
14 208364 KASTURI
15 205283 KASTURI
16 200878 KASTURI
17 200574 KASTURI
18 207474 KASTURI
19 205333 KASTURI
20 207162 KASTURI
21 206250 KASTURI
22 201795 KASTURI
23 205394 KASTURI
24 196809 KASTURI
25 202861 KASTURI
26 204017 KASTURI
27 203775 KASTURI
28 206392 KASTURI
29 205213 KASTURI
30 207102 KASTURI
31 197288 KASTURI
32 202328 KASTURI
33 202279 KASTURI
34 205295 KASTURI
35 204019 KASTURI
36 206853 KASTURI
37 204021 KASTURI
38 202560 KASTURI
39 209054 KASTURI
40 196354 KASTURI
41 203976 KASTURI
42 206369 KASTURI
43 200555 KASTURI
44 201799 KASTURI
45 203258 KASTURI
46 202703 KASTURI
47 202672 KASTURI
48 205595 KASTURI
49 197242 KASTURI
50 196678 KASTURI
51 207044 KASTURI
52 207304 KASTURI
53 206588 KASTURI
54 204018 KASTURI
55 205752 KASTURI
56 201083 KASTURI
57 201053 KASTURI
58 196397 KASTURI
59 204185 KASTURI
60 207009 KASTURI
61 198055 KASTURI
62 202625 KASTURI
63 205499 KASTURI
64 195829 KASTURI
65 204143 KASTURI
     
1 202562 LEKIU
2 199429 LEKIU
3 203774 LEKIU
4 204184 LEKIU
5 202273 LEKIU
6 204416 LEKIU
7 204147 LEKIU
8 206874 LEKIU
9 203468 LEKIU
10 203875 LEKIU
11 203275 LEKIU
12 203474 LEKIU
13 207286 LEKIU
14 202245 LEKIU
15 207421 LEKIU
16 197873 LEKIU
17 206311 LEKIU
18 200646 LEKIU
19 203118 LEKIU
20 203155 LEKIU
21 204022 LEKIU
22 204172 LEKIU
23 206120 LEKIU
24 201355 LEKIU
25 207482 LEKIU
26 203604 LEKIU
27 201319 LEKIU
28 207303 LEKIU
29 204004 LEKIU
30 206555 LEKIU
31 207611 LEKIU
32 200231 LEKIU
33 202859 LEKIU
34 201900 LEKIU
35 197339 LEKIU
36 205408 LEKIU
37 203322 LEKIU
38 199129 LEKIU
39 207387 LEKIU
40 202777 LEKIU
41 206081 LEKIU
42 204013 LEKIU
43 203455 LEKIU
44 199067 LEKIU
45 206805 LEKIU
46 204007 LEKIU
47 206585 LEKIU
48 206086 LEKIU
49 201184 LEKIU
50 195872 LEKIU
51 202704 LEKIU
52 205460 LEKIU
53 203602 LEKIU
54 201274 LEKIU
55 202051 LEKIU
56 201942 LEKIU
57 203274 LEKIU
58 203157 LEKIU
59 201947 LEKIU
60 206125 LEKIU
     
1 196345 TUAH
2 205931 TUAH
3 207010 TUAH
4 209386 TUAH
5 202856 TUAH
6 207927 TUAH
7 205393 TUAH
8 205185 TUAH
9 208044 TUAH
10 205516 TUAH
11 202628 TUAH
12 198215 TUAH
13 197698 TUAH
14 196556 TUAH
15 202767 TUAH
16 207979 TUAH
17 204144 TUAH
18 206064 TUAH
19 197180 TUAH
20 203547 TUAH
21 206891 TUAH
22 199279 TUAH
23 203309 TUAH
24 196712 TUAH
25 202776 TUAH
26 205423 TUAH
27 202000 TUAH
28 197065 TUAH
29 200820 TUAH
30 208345 TUAH
31 205763 TUAH
32 208425 TUAH
33 206060 TUAH
34 200445 TUAH
35 204214 TUAH
36 209374 TUAH
37 202564 TUAH
38 203777 TUAH
39 201878 TUAH
40 202109 TUAH
41 199178 TUAH
42 202867 TUAH
43 206340 TUAH
44 204014 TUAH
45 196326 TUAH
46 197957 TUAH
47 207379 TUAH
48 206479 TUAH
49 208317 TUAH
50 200662 TUAH
51 204419 TUAH
52 205687 TUAH
53 201207 TUAH
54 202670 TUAH
[NOTICE OF USE OF STUDENT PERMISSION FORM TO ENTER COLLEGE AREA AFTER 12 MIDNIGHT]*

Assalammualaikum wbt and Good Luck.

Be informed that the Principal's Council Meeting decided that students who want to *ENTER* from the residential college area *AFTER 12 PM* need to obtain permission by filling out the *Student Permission Form to Enter the Residential College* effective on February 15, 2023.

Accordingly, Pendeta Za'ba College students who want to exit/enter the residential college area after 12pm must fill out the form and obtain confirmation as follows:

1. Forms are only issued by the residential college management.
2. Only forms printed on yellow paper are valid for use.
3. Validation of the form must be verified by the principal or administrative officer or the head of the fellow or fellows.
4. Students are asked to submit evidence or supporting documents to get the form verified.

_KPZ is committed to continue doing the best._

Thank you.
________

Follow the information and developments of Pendeta Za'ba College through:

Facebook: bit.ly/fbKPZ
Instagram: bit.ly/igKPZ
Twitter: bit.ly/tweetKPZ
Youtube: bit.ly/youtubeKPZ
Tiktok: bit.ly/tiktokKPZ
Website: bit.ly/webKPZ

"Knowledge is Devoted"
"UNITED. PRAGMATIC. BEST."

Pendeta Za'ba College
February 18, 2023
KOLEJ PENDETA ZA'BA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 7387
00000
BWLdNAw:13:51